Utbildningar

Våra utbildningar

Kunskap kan spara både liv och pengar. Ju mer man vet om hur man ska agera vid en brand eller ett olyckstillbud desto större är chanserna att man kan minska följderna. Men allra bäst är om tillbudet aldrig inträffar. Därför är det också viktigt med riskmedvetenhet och att lära sig vidta de åtgärder som krävs för att göra tillvaron brandsäkrare. Wennerholms Brandskola har ett stort och varierat utbud av kurser med inriktning på hur man förebygger bränder och minskar följderna efter en brand.

Läs om våra utbildningar:

Brandfarliga
varor

Företagsanpassad
brandutbildning

Grundläggande
brandskydd

HLR
& D-HLR

Systematiskt
brandskyddsarbete

Har du några frågor?

Kontakta oss, vi svarar inom kort!