Vi ger dig verktygen för att förebygga bränder

Rätt kunskap kan spara både liv och pengar.

Kvalitet

Vi har ett flertal instruktörer engagerade för våra olika uppdrag, alla har en lång erfarenhet.

Erfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av brandsäkerhet och kan därför erbjuda allt ifrån utbildning till kvalitativa konsulttjänster inom området.

Kunden i fokus

Tillsammans med dig tar vi fram en metod och ledningssystem för ditt systematiska brandskyddsarbete.

Våra tjänster

Oavsett storlek, verksamhet eller risk skall man vidtaga åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand. Vi på Wennerholms Brandskola kan hjälpa dig!

Utbildningar

Ju mer man vet om hur man ska agera vid en brand eller ett olyckstillbud desto större är chanserna att man kan minska följderna.

Brandskyddsritningar – Utrymningsplaner

Vi ritar och tar fram de brandskyddsdokument som du behöver för ditt och din verksamhets brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete

Tillsammans med dig tar vi fram en metod och ledningssystem som passar just dig och din verksamhet.

Risk och olycksutredning

Vi genomför undersökningar av olyckor och tillbud relaterade till brand i syfte att förbättra säkerheten för framtiden.

Brandskyddsdokumentation
Vi upprättar den Brandskyddsdokumentation du behöver för byggprocessen i samarbete med kunniga erfarna brandingenjörer.

Några av våra kunder

SYVAB Himmerfjärdsverket

Utbildningar
 • Heta Arbeten
 • Brandfarliga varor
 • Grundläggande Brandskydd
Dokumentation
 • Brandskyddsdokumenation
 • Klassningsplaner
 • utrymningsplaner
 • Systematiskt Brandskyddarbete
 • Kontrollronder

Svensk Bensin Handel

Utbildningar
 • Brandfarliga varor
 • Krishantering
Dokumentation
 • Riskbedömning
 • Klassningsplaner

Brandskyddsföreningen

Utbildningar
 • Huvudinstruktör Heta arbeten
 • Brandfarliga varor
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Stockholms sjukhem

Utbildningar
 • Grundläggande brandskydd för vården
 • Systematiskt brandskyddsarbete
Dokumentation
 • Utrymningsplaner
 • Brandskyddsritningar
års erfarenhet
utbildningar
medarbetare
kaffekoppar denna vecka
1188952B-F4DB-4127-9D17-D20C96CD24C4

Kunskap kan spara både liv och pengar

Vi kan erbjuda marknaden och våra uppdragsgivare allt från enklare brand- och 1:a hjälpen-kurser till att upprätta brandskydds-dokumentationer vid om- och tillbyggnader samt att starta upp eller utveckla verksamheternas systematiska brandskyddsarbete.

Om oss

Wennerholms Brandskola bildades 1987 för att i huvudsak arbeta med utbildning inom brandskydd och 1:a hjälpen. Vi har sedan under åren breddat vår verksamhet med hjälp av ett stort och kompetent nätverk av konsulter inom brandskydd.

wennerholm_omoss

Har du några frågor om våra tjänster eller kurser?

Tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.