Utbildningar

HLR

Syfte med kursen

Alla deltagare skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR.

Kursdeltagarna skall kunna:
– Kontrollera om det finns några livstecken
– Skaffa hjälp
– Utföra HLR
– Lägga en person i stabilt sidoläge

Målgrupp

Alla som vill och kan lära sig ska få utbildning i att rädda liv.

Antal kursdeltagare

10-12 kursdeltagare
Inga förkunskaper behövs

IMG_3370
IMG_3371

D-HLR

Syfte med kursen

I den här kursen får du lära dig att använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt. Kursen är c:a 3-4 tim.

Innehåll

Kursdeltagarna skall kunna:

  • Förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR, och tidig defibrillering
  • Kunna göra HLR med god kvalitet (en och två-livräddarteknik)
  • Kunna använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt
  • Förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning

Målgrupp

Utbildningen kan användas av alla personer med tillgång till en halvautomatisk defibrillator.

Förkunskaper

  • Att du ska kunna HLR-teknik d.v.s. Bröstkompressioner och inblåsningar. Använd om möjligt MiniAnne-dockan eller motsvarande och instruktionsfilmen En andra chans för självträning innan du kommer till D-HLR-utbildningen.
  • Att du läst in kursboken för D-HLR.

Antal kursdeltagare

2-6 kursdeltagare

Läs om någon av våra andra utbildningar:

Brandfarliga
varor

Företagsanpassad
brandutbildning

Grundläggande
brandskydd

Systematiskt
brandskyddsarbete

Har du några frågor?

Kontakta oss, vi svarar inom kort!