Utbildningar

Grundläggande brandskydd

Syfte med kursen

Deltagarna skall äga kännedom om de brandrisker som finns på sin arbetsplats, kunna förebygga brands uppkomst samt kunna släcka och begränsa en mindre brand. Känna till företagets utrymningsvägar och hantera en handbrandsläckare.

IMG_2183
IMG_2176

Innehåll

Kursen är en halvdagskurs och förläggs med fördel på ditt företag. I denna kurs kan praktiska moment finnas med om så önskas. Exempelvis praktik med handbrandsläckare, släcka brand i kläder, rundvandring i lokalerna för att kontrollera utrymningsvägar och annan utrustning för brandskyddet.

– Vems är ansvaret?
– Brandkunskap, brandförlopp.
– Brandrisker, förebyggande åtgärder.
– Utrymning, strategi och beteende.
– Brandlarm, handbrandsläckare och annan utrustning.
– Praktiska övningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla anställda på ett företag eller i en organisation. Kursen ger den grundläggande kunskapen om brandskydd som alla arbetsgivare är skyldiga och bör ge sina anställda.

IMG_4130

Läs om någon av våra andra utbildningar:

Brandfarliga
varor

Företagsanpassad
brandutbildning

HLR
& D-HLR

Systematiskt
brandskyddsarbete

Har du några frågor?

Kontakta oss, vi svarar inom kort!