Utbildningar

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddskontrollant

Syfte med kursen

Deltagarna skall ha kunskaper i förebyggande brandskydd, äga kännedom om hur man organiserar brandskyddet och planerar, dokumenterar samt följer upp sitt brandskydd.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig med ansvar för företagets / organisationens brandskydd och som vill få en fördjupad insikt i förebyggande brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete.

Innehåll

Kursen är på 1 dag och är förlagd i Stockholm, följande ämnesområden tas upp i kursen. Kursen varvar föreläsningar med praktiska övningsuppgifter.

 • Brandteori, brandförlopp
 • Brandfarliga varor
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Lagar, regler och ansvar
 • Systematiskt brandskyddsarbete. Organisation av brandskyddet.
 • Presentation av olika metoder för systematiskt brandsyddsarbete.
 • Utrymningsplanering, handlingsplaner, nödlägesplaner.
denny-muller-xospHJxUbC0-unsplash
lighted-matches-on-brown-wooden-surface-67540

Brandskyddsombud

Syfte med kursen

Efter kursen skall deltagarna känna till de vanligaste brandorsakerna och konsekvenserna av dessa, Äga kännedom om hur man kan förebygga en brands uppkomst samt begränsa en spridning av brand. Deltagarna ska även få kännedom om kraven och förutsättningarna för att trygga en utrymning. Deltagarna skall få kunskaper i hur man kan arbeta systematiskt med sitt brandskydd enligt SRV 2001:2.

Målgrupp

Kursen är avsedd för dig som arbetar på mindre företag eller på en avdelning på ett större företag eller inom vård och omsorg och där är engagerad i brandskyddsfrågor.

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Brands uppkomst.
 • Hindra brandspridning.
 • Trygga utrymning.
 • Underlätta släckning.
 • Vem har ansvaret för brandskyddet.
 • Hur kan man arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Läs om någon av våra andra utbildningar:

Brandfarliga
varor

Företagsanpassad
brandutbildning

HLR
& D-HLR

Grundläggande
brandskydd

Har du några frågor?

Kontakta oss, vi svarar inom kort!