Utbildningar

Brandfarliga varor

Syfte med kursen

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha kunskap om riskerna och egenskaper med brandfarliga varor samt känna till de vanligt förekommande begreppen såsom flampunkt, termisk tändtemperatur och brännbarhetsområde. Känna till vilka krav som ställs på hanteringen enligt föreskriften om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen i SÄIF´s 1996:2.

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig i 1:a hand som hanterar brandfarliga varor på försäljningsställen, exempelvis bensinstationer, dagligvaruhandeln, färg- och järnhandlare, byggvaruhus.

30707876_1827608220637477_8211403112565440512_n
IMG_4485

Innehåll

Kursen genomföres under en dag och varvas med föreläsning, praktiska laborationer och eget arbete.

– Introduktion av Lag och förordning samt föreskrifter.
– Risker och egenskaper.
– Laborationer.
– Tillstånd och tillsyn.
– Hantering.
– Brandtekniska lösningar.
– Föreståndare, kunskap, egenkontroll.

Läs om någon av våra andra utbildningar:

Företagsanpassad
brandutbildning

Grundläggande
brandskydd

HLR
& D-HLR

Systematiskt
brandskyddsarbete

Har du några frågor?

Kontakta oss, vi svarar inom kort!