HLR & D-HLR

HLR

Målgrupp
Alla som vill och kan lära sig ska få utbildning i att rädda liv.

Syfte med kursen
Alla deltagare skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR.

Innehåll
Kursdeltagarna skall kunna:
– kontrollera om det finns några livstecken
– skaffa hjälp
– utföra HLR
– lägga en person i stabilt sidoläge

Antal kursdeltagare
10-12 kursdeltagare
Inga förkunskaper behövs

D-HLR

Målgrupp
Utbildningen kan användas av alla personer med tillgång till en halvautomatisk defibrillator

Syfte med kursen
I den här kursen får du lära dig att använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

Innehåll
Kursdeltagarna skall kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR, och tidig defibrillering
– kunna göra HLR med god kvalitet (en och två-livräddarteknik)
– kunna använda en halvautomatisk defibrillator på ett effektivt och säkert sätt
– förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning

Förkunskaper
– Att du ska kunna HLR-teknik d.v.s. Bröstkompressioner och inblåsningar. Använd om möjligt MiniAnne-dockan eller motsvarande och instruktionsfilmen En andra chans för självträning innan du kommer till D-HLR-utbildningen
– Att du läst in kursboken för D-HLR

Antal kursdeltagare
2-6 kursdeltagare

Kursen är c:a 3-4 tim

Vill du ha mer information kontakta oss.