Grundläggande Brandskydd

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla anställda på ett företag
eller i en organisation. Kursen ger den grundläggande
kunskapen om brandskydd som alla arbetsgivare
är skyldiga och bör ge sina anställda.

Syfte med kursen
Deltagarna skall äga kännedom om de brandrisker som finns på sin arbetsplats, kunna förebygga brands uppkomst samt kunna släcka och begränsa en mindre brand. Känna till företagets utrymningsvägar och hantera en handbrandsläckare.

Innehåll
Kursen är en halvdagskurs och förläggs med fördel på ditt företag. I denna kurs kan praktiska moment finnas med om så önskas. Exempelvis praktik med handbrandsläckare, släcka brand i kläder, rundvandring i lokalerna för att kontrollera utrymningsvägar och annan utrustning för brandskyddet.

– Vems är ansvaret?
– Brandkunskap, brandförlopp.
– Brandrisker, förebyggande åtgärder.
– Utrymning, strategi och beteende.
– Brandlarm, handbrandsläckare och annan utrustning.
– Praktiska övningar.

Vill du ha mer information kontakta oss.