Företagsanpassad brandutbildning

Wennerholms brandskola har insett att företagens intresse för att förebygga bränder och minska skadorna vid en brand har ökat. Behovet av att få företagsanpassad utbildning förlagd till sin hemmamiljö har därför ökat.

Istället för att din personal kommer till oss, så kommer vi med utbildningen till ditt företag.
Vi kan tillsammans med Er upprätta utbildningar som är direkt anpassade till företagets verksamhet eller utbildning riktade till olika befattningar eller ansvarsområden inom företaget.

Med vårt kompetenta nätverk av föreläsare och instruktörer kan vi erbjuda dig och ditt företag utbildning allt ifrån grundläggande brandkunskaper till byggnadstekniskt brandskydd eller kris och ledningsspel.

Vi arbetar idag med ett antal verksamhetsanpassade utbildningar bland annat till vården samt hantering av brandfarliga varor på bensinstationer.

Varför inte ta steget mot en kompetenshöjning av personalen och säkra din verksamhet?

Vill du ha mer information kontakta oss.