Brandfarliga Varor

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig i 1:a hand som hanterar brandfarliga varor på försäljningsställen, exempelvis bensinstationer, dagligvaruhandeln, färg- och järnhandlare, byggvaruhus.

Syfte med kursen
Efter genomförd kurs skall deltagarna ha kunskap om riskerna och egenskaper med brandfarliga varor samt känna till de vanligt förekommande begreppen såsom flampunkt, termisk tändtemperatur och brännbarhetsområde. Känna till vilka krav som ställs på hanteringen enligt föreskriften om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen i SÄIF´s 1996:2 .

Innehåll
Kursen genomföres under en dag och varvas med föreläsning, praktiska laborationer och eget arbete.

– Introduktion av Lag och förordning samt föreskrifter.
– Risker och egenskaper.
– Laborationer.
– Tillstånd och tillsyn.
– Hantering.
– Brandtekniska lösningar.
– Föreståndare, kunskap, egenkontroll.

Vill du ha mer information kontakta oss.