Risk och olycksutredning

Olycksutredning

Vi genomför undersökningar av olyckor och tillbud relaterade till brand i syfte att förbättra säkerheten. Olycksundersökningar syftar till att så långt som möjligt klarlägga såväl händelseförlopp och orsak till branden.
En undersökning och utredning ska ge underlag för beslut som har som mål att förebygga och begränsa liknande händelser i framtiden.
Våra olycksutredare är utbildade vid Karlstads universitet i kvalificerad olycksutredning samt har en lång erfarenhet från kommunal räddningstjänst.

Riskutredning

Med hjälp av riskutredning ska du få tillräcklig kunskap om de brandrisker som företaget hanterar.
Utredningen ska leda till att man ska kunna hantera sina risker och arbeta på ett säkert sätt.
Riskutredningen kan även vara ett sätt att uppfylla kraven i olika lagstiftningar.
Krav på att risk utreda finns både i Lag om brandfarliga och explosiva varor, Lag om skydd mot olyckor samt i Arbetsmiljöverkets krav.
Vi kan hjälpa dig och ditt företag med Riskutredningar gällande hantering av Brandfarliga varor, utredning om företagets brandsäkerhet med syfte att skydda liv och egendom.

Vill du ha mer information kontakta oss.