Brandskyddsritningar & Utrymningsplaner

Utrymningsplaner

Vi arbetar efter Svenska standarden SS 2875 för att leverera godkända och tydliga utrymningsplaner. Vi erbjuder standardutseende på våra utrymningsplaner men hjälper gärna till med att ta fram en specifik layout om så önskas. Vi utför även andra ritningar så som brandskyddsritningar, kontrollritningar, insatsplaner, orienterings- och serviceritningar för brandlarm.

Vi ritar och tar fram de brandskyddsdokument som du behöver för ditt brandskyddsarbete!

Brandskyddsbeskrivningar på ritning kan vara till god hjälp vid ditt systematiska brandskyddsarbete, t.ex. vid om- och tillbyggnad, kontroller och uppföljning av brandskyddet samt som information till personalen. Ritningarna är även ett bra beskrivande komplement till din brandskyddsdokumentation. Vi gör även orienteringsritningar och serviceritningar för brandlarm.

– Vi upprättar lättförstådda utrymningsplaner med instruktioner och en översiktsritning som beskriver förutsättningarna för en utrymning. Symbolerna ritas enligt svensk standard SS 2875.
– Vi tillverkar orienteringsritningar och serviceritningar.
– Vi tillverkar åtgärdskort enligt dina önskemål.

Vill du ha mer information kontakta oss.