Välkommen

Wennerholms Brandskola bildades 1987 för att i huvudsak arbeta med utbildning inom brandskydd och 1:a hjälpen. Wennerholms Brandskola har sedan under åren breddat sin verksamhet med hjälp av ett stort och kompetent nätverk av konsulter inom brandskydd. Idag kan vi erbjuda marknaden och våra uppdragsgivare allt från enklare brand- och 1:a hjälpen-kurser till att upprätta brandskyddsdokumentationer vid om- och tillbyggnader samt att starta upp eller utveckla verksamheternas systematiska brandskyddsarbete. Vi har även kunskap att stödja företagen med råd vid hantering av brandfarliga varor. Vi ritar och tar fram de brandskyddsdokument som du behöver för ditt brandskyddsarbete, exempelvis brandskyddsritningar, insatsplaner, utrymningsplaner, kontrollritningar, OR- ritningar.